Varstvo osebnih podatkov

V Bani Sparkasse d. d. (v nadaljevanju: DRUŽBA) kot zaupanja vredna institucija varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Pri obdelavah osebnih podatkov ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (zlasti Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR, veljavna od 25. 5. 2018 dalje, in vsakokrat veljavni zakon o
varstvu osebnih podatkov).

V okviru opravljanja storitev faktoringa v DRUŽBI zbiramo in obdelujemo tudi nekatere vrste osebnih podatkov - posameznikov. DRUŽBA obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

  • pogodba o faktoring storitvah oziroma produktih oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe;
  • neposredno poseben zakon;
  • osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki;
  • zakonit interes DRUŽBE ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.

DRUŽBA je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in
pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov pri opravljanju storitev faktoringa, ki posamezniku na enem mestu omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelave osebnih podatkov v DRUŽBI pri opravljanju storitev faktoringa.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v Skupini Sparkasse (DPO) je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@sparkasse.si. Za uveljavljanje pravic posameznika DRUŽBO obvestite na e-naslov: dpm@sparkasse.si ali po navadni pošti na naslov: Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Splošne informacije so dosegljive: TUKAJ.