SF-online spletni faktoring 

 • Celovit pregled stanj v faktoringu na enem mestu
 • Avtomatiziran odstop terjatev
 • Samostojno izplačilo razpoložljivih sredstev

 

Prijava v spletno aplikacijo SF-online

Prednosti, ki prepričajo.

Zagotavljamo strokovnost, zanesljivost in odzivnost.

Vi skrbite za poslovanje, faktoring Banke Sparkasse pa za vašo likvidnost in tveganje.

SF-online spletni faktoring - le klik do celovitega pregleda odstopljenih terjatev.

Kriteriji / Cilji / Potrebe strank Stalni faktoring

Občasni odkup terjatev

Enkratni odkup terjatev

Z regresom Brez regresa
Unovčenje terjatev ob izdaji računa
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Stalno financiranje obratnega kapitala
 •  
   
 •  
 
Zavarovanje pred neplačili kupca
 •  
 •  
 •  
 
 •  
Stalno financiranje in zavarovanje terjatev
 •  
     
 •  
Izboljšanje bonitete podjetij
 •  
 •  
 •  
 
 •  

KONTAKTNI PODATKI

Prodaja Elektronska pošta Telefon Mobitel
Peter Oštir, svetovalec za faktoring in dobavne verige peter.ostir@sparkasse.si 01 5832 420 031 732 755
Antonio Čurković, svetovalec za faktoring in dobavne verige antonio.curkovic@sparkasse.si 01 5832 201 040 641 090
Vlasta Ponikvar, koordinatorka skupine za faktoring in dobavne verige vlasta.ponikvar@sparkasse.si 01 5832 327 041 761 406

 

Sektor Elektronska pošta Telefon
Tajništvo in skrbništvo strank skrbnistvo-factoring@sparkasse.si 01 5832 329
Prodaja factoring@sparkasse.si