Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Nahajate se na spletnem mestu Banka Sparkasse d. d. (www.s-factoring.si, https://online.s-factoring.si/) v nadaljevanju družba.

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Družba si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila dopolni ali spremeni.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morda prišlo zaradi, napak pri vnosu, časovnih neusklajenosti ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred sklenitvijo posla ali uporabo podatkov je treba vse podatke in informacije objavljene na naših spletnih mestih preveriti pri naših finančnih svetovalcih. Družba pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja in posodablja, kljub temu lahko pride do nepredvidenih napak, zato banka za točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.

Informativni izračuni

Izračuni so izključno informativne narave in ne predstavljajo pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za družbo. Možnost sklenitve pogodbe bo družba predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene finančno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so finančni produkti, zato je družba skladno z zakonodajo in smernicami Skupine Sparkasse pred odobritvijo dolžna izvesti oceno finančne sposobnosti stranke. Družba si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Izpolnjevanje obrazcev

Uporabniki spletnega mesta družbe imajo možnost, da prek spletnih obrazcev pridobijo dodatne informacije o ponudbi in storitvah, naročijo storitev ali se dogovorijo za svetovanje v poslovnih prostorih družbe.

Družba spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Šteje se, da uporabnik spletnega mesta, ki vnese svoje osebne podatke v spletni obrazec z namenom povpraševanja po finančnem produktu oziroma storitvi, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1 ter soglaša z uporabo osebnih podatkov za zbiranje baze podatkov za namene trženja, vzorčenja, anketiranja strank in statistične obdelave podatkov o strankah, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, vabil na dogodke, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe. Uporabnik dovoljuje družbi uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugih.

Družba vse tako pridobljene podatke obdeluje in hrani za namene izpolnjevanja obveznosti do strank ter morebitnega poročanja nadzornim organom, ki nadzorujejo poslovanje družbe. V skladu s 73. členom ZVOP ima posameznik pravico kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahtevati, da banka trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Družba se zavezuje, da bo hranila, obdelovala in varovala pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.
Uporabnik lahko od družbe kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. To stori tako, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov info@s-factoring.si

 

Politika piškotkov

Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki jih ob vašem obisku tega spletnega mesta naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko prepoznamo vašo napravo, ko se z njo vrnete na naše spletno mesto, ter na ta način omogočimo boljše delovanje in uporabo spletnega mesta.

Piškoti so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Nekateri so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, nekateri izboljšajo uporabniško izkušnjo. Piškotki so lahko kratkotrajni ali dolgotrajni. Izbrišejo se po koncu poteka veljavnosti. Lahko jih izbrišemo tudi ročno.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, banka pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.

Piškotki ne zbirajo in ne vsebujejo osebnih podatkov in informacij, ki bi vas lahko identificirale.