Stalni faktoring

 • Trajno izboljšanje likvidnosti podjetja
 • Zagotovljeno financiranje tudi ob rasti prodaje
 • Brez dodatnega materialnega zavarovanja

 

Kontaktirajte nas

Kaj je stalni faktoring?

Storitev zagotavlja stalno financiranje podjetja na podlagi prodaje vseh računov do dogovorjenih kupcev. Pri stalnem odkupu terjatev sklenemo pogodbo za stalni faktoring, v okviru katere podjetje odstopa vse trenutne in bodoče terjatve do dogovorjenih kupcev. Kupci se enkratno seznanijo z odstopom terjatev S-Factoringu, vsi bodoči računi do dogovorjenih kupcev pa vsebujejo odstopno klavzulo. S tem si brez dodatne pogodbene administracije zagotovite stalna finančna sredstva in dolgoročno financiranje prodaje oziroma obratnega kapitala, ki dopolnjuje ali nadomešča revolving kredit pri bankah.

Višja donostnost z koriščenjem skontov predčasnih plačil pri vaših dobaviteljih.

Višja konkurenčnost - z zagotovljenim financiranjem možni daljši plačilni roki vaših kupcev.

Izboljšanje bonitete podjetja v primeru faktoringa brez regresa.

Kako poteka stalni faktoring?

 • 1

  Dobavitelj/stranka dobavi blago in izda račun kupcu

 • 2

  Dobavitelj/stranka pošlje račun S-Factoringu, ki financira do 90% vrednosti računa

 • 3

  Kupec poravna obveznosti S-Factoringu

 • 4

  S-Factoring prenakaže preostali znesek dobavitelju/stranki

 

 

Faktoring je enostavna, prilagodljiva in običajno dolgoročna oblika financiranja prodaje.

Kontaktirajte nas

 

Primerjava stalnega faktoringa v z ostalimi produkti financiranja prodaje

Kriteriji / Cilji / Potrebe strank Stalni faktoring Občasni odkup terjatev Enkratni odkup terjatev Z regresom Brez regresa
Unovčenje terjatev ob izdaji računa
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Stalno financiranje obratnega kapitala
 •  
   
 •  
 
Zavarovanje pred neplačili kupca
 •  
 •  
 •  
 
 •  
Stalno financiranje in zavarovanje terjatev
 •  
     
 •  
Izboljšanje bonitete podjetij
 •  
 •  
 •  
 
 •  

 

Kontaktirajte nas