Dobaviteljski faktoring

 • Poravnava obveznosti do dobaviteljev s strani faktoringa, Banke Sparkasse
 • Hitra izvedba financiranja brez materialnega zavarovanja
 • Možnost uporabe gotovinskih popustov pri dobaviteljih

Kaj je dobaviteljski faktoring?

Storitev zagotavlja financiranje nabave podjetja na podlagi poravnave določenih oziroma s strani podjetja izbranih obveznosti do dogovorjenih dobaviteljev. Pri tovrstnem financiranju nabave sklenemo okvirno pogodbo za dobaviteljski faktoring do dogovorjenih dobaviteljev, v okviru katere podjetje po potrebi in lastnem izboru odstopa obveznosti do dobaviteljev v poravnavo Banki Sparkasse. 

Dogovorjene obveznosti lahko poravnamo predčasno ali ob zapadlosti, podjetju pa po dogovoru podaljšamo plačilni rok do skupaj 180 dni od izdaje računa. S tem si preprosto zagotovite daljše plačilne roke nabave brez pogajanja z dobavitelji.

Podaljšani roki poravnave obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev.

Izboljšanje nabavnih pogojev ob pravočasnem plačevanju dobaviteljem.

Dodatni vir financiranja in izboljšana boniteta podjetja.

Kako poteka dobaviteljski faktoring?

 • 1

  Kupec/stranka nabavi blago in prejme račun

 • 2

  Kupec/stranka pošlje račun Banki Sparkasse

 • 3

  Banka Sparkasse poravna obveznost v celoti dobavitelju

 • 4

  Kupec/stranka poravna obveznost z odlogom plačila Banki Sparkasse

 

Dobaviteljski faktoring - enostavno enostaven!