Financiranje nabave s poravnavo obveznosti do dobaviteljev

  • Podaljšanje plačilnih rokov do dobaviteljev
  • Boljši nabavni pogoji
  • Brez materialnega zavarovanja

Kontaktirajte nas

Kaj je financiranje nabave?

Nabavo blaga in storitev oziroma zaloge surovin in materiala lahko podjetje financira tudi z reverznim ali dobaviteljskim faktoringom. Pri tem S-Factoring v imenu podjetja poravna obveznosti do dobaviteljev, hkrati pa podjetju podaljša prvotni rok plačila obveznosti do dobaviteljev. S tem si zagotovite višjo likvidnost in manjšo potrebo po bančnem financiranju obratnega kapitala, večji kreditni potencial pa lahko uporabite za financiranje investicij.

Podaljšani roki poravnave obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev. 

Izboljšanje finančnih kazalnikov in bonitete podjetja.  

Financiranje obratnega kapitala brez dodatnega materialnega zavarovanja. 

Financiranje nabave - pregled produktov

Kriteriji / Cilji / Potrebe strank Dobaviteljski faktoring Reverzni faktoring
Podaljšanje plačilnih rokov brez soglasja dobaviteljev

 

  •  
Faktoring pogodba sklenjena s kupcem - z vami
  •  
  •  
Financiranje se knjiži kot obveznost do dobaviteljev
  •  

 

Možnost koriščenja cassa-sconta pri plačilih dobaviteljem

 
  •  
Stroške faktoringa plača dobavitelj
  •