Financiranje nabave s poravnavo obveznosti do dobaviteljev

  • Podaljšanje plačilnih rokov do dobaviteljev
  • Boljši nabavni pogoji
  • Brez materialnega zavarovanja

Kaj je financiranje nabave?

Nabavo blaga in storitev oziroma zaloge surovin in materiala lahko podjetje financira tudi z dobaviteljskim faktoringom. Pri tem S-Factoring v imenu podjetja poravna obveznosti do dobaviteljev, hkrati pa S-Factoring ali dobavitelj podjetju podaljša prvotni rok plačila obveznosti do dobaviteljev. S tem si zagotovite višjo likvidnost in manjšo potrebo po bančnem financiranju obratnega kapitala, večji kreditni potencial pa lahko uporabite za financiranje investicij.

Podaljšani roki poravnave obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev. 

Večji kreditni potencial in boljša boniteta podjetja v primeru dobaviteljskega faktoringa.

Financiranje obratnega kapitala brez dodatnega materialnega zavarovanja.