Prešli smo na nov informacijski sistem

Višja kakovost, boljša informiranost in večja prilagodljivost

Spoštovani poslovni partnerji,

Z veseljem vam sporočamo, da smo v družbi S-Factoring d.d. dne 05.04.2018 uspešno prešli na nov informacijski sistem, s katerim vam bomo lahko zagotavljali višjo kakovost naših storitev, boljšo informiranost in večjo prilagodljivost, hkrati pa bomo lažje izpolnjevali najvišje standarde finančne panoge ter vedno višje zahteve regulatorjev. Informacijski sistem, na katerega smo prešli, uporablja več kot 30 faktorjev v številnih državah razvitega dela Evrope in zagotavlja najnovejše standarde in trende v faktorinški dejavnosti.

Vse odstopljene terjatve, ki smo jih prejeli tekom tega tedna, bomo poknjižili danes in vam tekom današnjega dne nakazali sredstva.

Z uvedbo novega sistema boste vsa poročila in tudi mesečne račune ter obračune prejemali po mailu, predvidoma v drugi polovici leta pa vam bodo vse potrebne informacije o odstopljenih terjatvah, razpoložljivih sredstvih za financiranje, plačilih kupcev itd. na voljo tudi preko spletne aplikacije. Standardna poročila oziroma informacije, ki jih potrebujete za knjiženje in spremljavo poslovanja, boste prejemali tudi v prihodnje, vendar v nekoliko drugačni obliki. Trudimo se, da bo prehod potekal tekoče. V nadaljevanju vam bomo zagotavljali vse potrebne informacije in pojasnila, po potrebi pa vas tudi obiščemo.

Hkrati bi vas želeli obvestiti, da je družba S-Factoring d.d. s 01.01.2018 skladno z bančno zakonodajo in smernicami Banke Sparkasse d.d. in Erste Group Bank uvedla tudi najnovejši standard IFRS-9, ki finančnim ustanovam nalaga zelo natančno razvrščanje, spremljanje in prevrednotenje sredstev oz. naložb ter ustrezno prikazovanje le-teh v finančnih izkazih. Posledično to pomeni večjo transparentnost in s tem tudi varnost vlagateljem in poslovnim partnerjem.

Za vaše zaupanje in razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo in želimo uspešno poslovanje tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,

Roman Gomboc

Predsednik uprave

 

Nazaj